Galleri


Galleri


Veteranbilsutställningen den 29 maj 2022 i Skönviksparken vid Villa Skönvik

Veteranbilsutställningen den 29 maj i Skönviksparken

Från dagen med veteranbilar

Från dagen med veteranbilar

En blåsorkester underhåller vid evenemanget

Margareta Rosenkvist, Christina Widerström och Christina Moberg serverade kaffe och kaka


Gökotta på Lundby den 21 maj 2022

Agneta Widén läser dikter

Stig Silén berättar om Göken

Invigning av tipspromenaden som går mellan Lundby och Rothugget

 


Vandring vid Fâgelsta den 12 maj 2022

Fågelstas huvudbyggnad finns på bild inne i verkstaden. Byggnaden revs på 1930-talet

Fågelsta presenterades av Stig Silén, Nils-Olov Nilsson och David van den Alpen

Stig och Nils-Olov informerade om om trakten vid olika stopp under vandringen

En stenbyggnad där det förvarades is som isoleras med sågspån. Isen tog från närbelägna Bornsjön

Många kom till vandringen på Fågelsta

Vandringen avslutades med att vi fick se maskinhallen som Stockholm vatten har vid Fågelsta.


Linet!

Och vi fick lära mer om linet och dess beredning i Villa Skönvik den 14 oktober 2021. Länshemslöjdskonsulent Eva Anderson berättar och visar.

Linet blommar, dras upp med rötterna, torkas, rötas, bråkas, skäktas/rensas, häcklas/trådas, spinns, vävs, färgas eventuellt, sys, pryder. Detta är spånadslin, ej oljelin.

Tågan – det som blir lintrådar – är det rosa, övrigt rensas bort

 

Eva Anderson med linne av linLinberedning på Lundby den 11 september 2021. Årets tema på Kulturarvsdagen 2021 var Kultur för alla. Hembygdsföreningen har deltagit i projektet 1 kvm lin och här visas resultatet.

Linet torkas

Fröna repas bort, sparas till nästa sådd

Man kan frörepa med en bärplockare. Arbetskraft är Nina Widerström, Nils-Olof Nilsson och Agneta Widén. 

Man rötar linet 14 dagar, det gör delar av stråna mjuka. Efter första veckan vänder man linet. Linstråets hårda ytterskal innehåller limämnen, som måste bort för att lintågan ska kunna tas fram.

Marie-Louise Hedlund bråkar, bryter stråna, gör dem böjliga, separerar lättare

Med skäktkniven slår man bort lösa flagor från stråna. Europeana.

Tre häcklor förevisas av Agneta Widén. Piggarna separerar, skapar tunna lintrådar

Linnevävnader. Linne är en textil som lämpar sig för olika vävnader och handarbeten.


Torka det skördade linet
Frörepning
Rötning – mjukgöra
Bråkning – bryta stråna
Skäktning – slå bort skräp med skäktkniven
Häckling – dra genom piggar, ger trådar som kan spinnas
Vävnader – produkter


Vandring till det närliggande Lideby f d Skola

 

 

Föreningens skrifter visas och säljs här av Margareta Rosenkvist och Stig Silén – se Meny – Skrifter Kyrkstigen

Tryck på kartan, gå kyrkstigen


10 okt 2020 Vandring till Viksbergs källa och Korpberget

Verner Näslund berättar om Urban Hjärnes källa, surbrunnen vid Viksberg. Den var full av vatten.

På vägen upp till Korpberget passerade vi Missionshuset, där skomakarens ek finns.


Vid Hallinge smedja

Hallinge smedja den 3 oktober 2020 Smeden Erik Westerberg visar på hur smide går till. Lägg märke till den fina ljuskronan som Erik har tillverkat i smedjan

 

Många hade kommit för att vara med på öppna huset vid smedjan. Kaffe serverades utomhus


Lundby parstuga från 1600-talet har två boningsrum och ”kammare”. Föreningen förfogar även över källarstugan och boden, som har pentry och toalett.


 

Kulturarvsdagen den 13 september 2020 avslutades med en vandring till Hamberget, där Sven-Gunnar Broström berättade om röset på bergets topp.

Stora salen i Lundby parstuga är nu fullt möblerad.

Värdinnor på Lundby i tidsenlig klädsel. Fr. v Ingalill Nyqvist, Eivor Kumlin, Birgitta Broström och Margareta Rosenkvist. Kulturarvsdagen den 13 september 2020.

Många kom till Lundby på Kulturarvsdagen den 13 september 2020.

Vandringen till Borgudden och kyrkbyn den 12 sept. Sven-Gunnar Broström informerade om fornminnen på platsen.

 

Vandringen till Botvids källa den 26 juli 2020. Agneta Widén och Claes Redler framförde en tablå. Göran Härnulv berättade om källan.

Årsmötet 2020 höll vi utomhus i augusti

JULENS TRADITIONER!
Årets utställning den 14 december 2019 till den 23 januari 2020 på biblioteket med ämnet Julens traditioner har gjorts av Christina Widerström, Maud Hallin, Ulla Högberg, Margareta Rosenkvist, Christina Moberg och Anita Karlén


Föredrag i Villa Skönvik om diktaren Johannes Edfelt, den 7 nov 2019

Anders Edfelt håller ett personligt föredrag om sin far författaren Johannes Edfelt

Mikael Edfelt tolkade några av Johannes Edfelts dikter

Föredragshållaren för kvällen Anders Edfelt och vissångaren Mikael Edfelt som tolkade några av Johannes Edfelts dikter samt Björn Kallner som var värd för aftonen den 7 november 2019

Johannes Edfelt


Öppet hus i Villa Skönvik

Från vänster läraren Andreas Julin (piano) och Mim Hardevik, Lisa Wiksaas och Ellinor Söderholm som underhöll med sång. Kulturskolan på Öppet hus den 27 okt 2019 i Villa Skönvik.

 

Bussresan till Roslagen, 7 sept 2019

I Vira bruk smiddes flera tusen värjor varje år

 

Smedjan

 

Krigsmateriel och civila verktyg tillverkades

 

Heliga Birgitta växte upp på Finsta, och vi besökte traktens kyrka.

 

På Erikskulle berättade hembygdsföreningen om detta unika båtfynd från 1000-talet. http://www.erikskulle.se/vikboat.php

I Snåret fick vi eftermiddagskaffe. Och Riala hembygdsförening fixade lotteri och frågor, vilket gav flera fina vinster

Så gick resan Salem-Vira-Skederid-Sundsta-Erikskulle-Riala-Rönninge

 

 

Vällingedagen 11 augusti 2019

På Vällingedagen som årligen firas den andra söndagen i augusti så brukar Peter Nilsson från Hemvärnet ta oss med på en rundvandring i området. Så även i år.

 

Lars-Gunnar Sederlin berättar om Hemvärnmuseet.


På museet finns också flera uniformer att se.


Björn Kallner är guide på på torsdagarna i juli vid visningarna av kyrkan och kyrkogården. Kyrkan är minst från 1200-talet

 

Vandring till Lideby 10 juli 2019

Stig Silén visar malsten för handmalning av säd, Lideby

Samling vid ruinen av Lilla Lideby

Vandring från nymålade Lundby till Lilla och Stora Lideby, de båda senare är rivna sedan länge, men de typiska tegelhögarna efter skorsten är kvar. Kluvna ekstolpar, tegel från Slagsta (SS), källargrund, Magdalena fann skosulan, vägvisare vid L/St Lideby.

 


Lundby renoveras

sommaren 2019

En skorsten nu putsad, hydrauliskt kalkbruk. Lundby 29 juni 2019.

Midsommar Lundby

 

Det gamla teglet bevaras. RB Ragnhildsborgs tegelbruk, Södertälje

Färg, tegel, puts, gamla metoder, bevara, ursprungligt

Lundby renoveras och renoveringen filmas

 


Öppet hus i Villa Skönvik den 26 maj 2019, och i parken kunde man se veteranfordon!


 


Kulturskolan på Öppet hus, Villa Skönvik, den 31 mars 2019

Elever från Salems Kulturskola framträder på Villa Skönvik


“Hur ser Salem ut om 10 år?”
Informationskvällen den 11 april på Murgrönan, arrangerad av Salems Hembygdsförening

Kommundirektören Mats Bergström berättar om hur det kommer att se ut i framtiden


Andreas Nylund från Paliro som är centrumägare

Kommunalrådet Lennart Kalderén svarar på frågor


Årsmötet mars 2019

Göran och Ingela Härnulv fick mottaga Hembygdsförbundets hedersnål för sitt arbete som faddrar för Botvids källa. Tyvärr kunde inte Ingela närvara.

Till hedersmedlemmar utsågs Agneta Widén och Jan Wernström.

Gruppen Pivo stod för underhållningen under kvällen.


Öppet hus i Villa Skönvik
28 november 2018 då Hampus Håkansson och Moa Forsman underhöll med gitarrspelning.

Hampus Håkansson och Moa Forsman underhöll med gitarrspelning.

Hampus Håkansson och Moa Forsman underhöll med gitarrspelning.

 


Kulturarvsdagen på Lundby den 8 sept 2018

Lundby parstuga från 1600-talet, nu i Salems hembygdsförenings regi

Agneta Widén berättade om de människor som bott på Lundby, från Fleming och Klingstedt till sista boende 1982.

 

Ett struvjärn av aluminium i stugan representerar här de godsaker som kan ha bakats i stugan för 100 år sedan.

Musik om du trycker på länken:

PiVO Kål och Välling på Lundby 8 sept 2018


Vällinge den 12 augusti 2018

Skolchefen Jonas Karlsson hälsade välkommen vid kyrkkaffet. Vällinge Stridsskola 12 aug 2018.

Stig Silén överlämnade en tavla med motiv från Vällinge av konstnären Hans Abrahamsson till Vällinge Stridsskola. Lars Svahn har ägt denna tavla men efter hans bortgång så har framförts viljan att denna tavla skulle placeras på Vällinge.

Major Peter Nilsson visade runt i omgivningen och berättade om Vällinges historia.

Kerstin Reinholdsson framförde ett eget skrivet spel om hur det varit på Hemvärnet under tiden på Vällinge


 

Lideby skola 2018

Lideby skola, med fröken Ullberg i sitt rum 2018. Lideby skola flyttades i modern tid till Torekällberget i Södertälje, ersattes av en modernare byggnad, idag privat bostad vid Lideby/Lundby. Kakelugnen är modell ca 1840-50.

Lundby den 5 maj 2018

Jan Wernström sätter upp skrivholken vid Lundby – skriv tips och iakttagelser i den!

Lundby parstuga blir nu ”sommarvistet” för Salems hembygdsförenings aktiviteter!

 


Högantorps kvarn

Kvarnsten i Högantorps mjölkvarn, från ca 1810-20. Stenarna är vanligen av sandsten, kan ha tillverkats i Malung.

Kvarnen renoverades av kulturhistoriska skäl på 1970-talet


Öppet hus den 25 mars 2018. Kulturskolan underhåller


Runt ikring i Ord & Ton – i Villa Skönvik 25 februari 2018

Från vänster: Agneta Widén, Claes Redler, Ally Wanngård, musikerna Björn Adelly och Lennart Gudmundsson.


Konstutställning med verk av Hans Abrahamsson, Rönninge. 27-28 jan 2018.

Hans Abrahamsson. Rönninge station.


Estlanssvenskarna hälsar på i Villa Skönvik, den 18 jan 2018, med Brita Wiberg, Göte Brunberg och Hjalmar Stenberg.

Oroliga 1940-talet

Svenska namn på bosättarnas ättlingar

Estlandssvenskarnas begynnelsehistoria i sammandrag

Ljud och bild: Det svenska språket har bestått i en äldre form


Julmarknad i Villa Skönvik den 26 november 2017

Julmarknad i Villa Skönvik 26 nov 2017

Julmarknad i Villa Skönvik 26 nov 2017

Julmarknad i Villa Skönvik 26 nov 2017

 

Folkskolan 175 år – på Salems bibliotek till 17 jan 2018

 

Folkskolan 175 år; utställning på Salems bibliotek

Folkskolan 175 år – utställning: fr vä Stig Silén, Maud Hallin, Jan Wernström och Agneta Widén samt Christina Moberg (ej i bild), som gjort utställningen.

 

Berättarkväll med Agneta Widén m fl

Salems många handelsträdgårdar lämnar spår än idag

Agneta Widén berättar om trädgården vid Uttringe

Sköt om kakelugnen!
Valter Isander berättade den 28 oktober i Villa Skönvik

Kakel tegel lera och glitter


Maria Zitting Nilsson berättade om sin morfar Sten Bergman
den 19 oktober 2017

Sten Bergman, Rönninge

Sten Bergman, forskningsresande, bodde i Rönninge till sin död 1975.

Maria Zitting Nilsson visar upp pilbågen och pilar som Sten Bergman använde.

Ett par av Sten Bergmans paradisfåglar. Han hemförde 19 paradisfåglar till sin bostad i Rönninge, och tåget stannade därför extra vid Rönninge station. De kom från Nya Guinea.

Här är Sten Bergmans snöskor (i fönstret), vilka han använde på Kamtjatka på hans och hustruns första resa. Bilbåge med pilar och koger. Stenyxa.

Sten Bergmans Hasselbladskamera i bilden, som fortfarande fungerar. Han använde flera kameror, t ex även Rolliflex.  I korgen ligger införd ”valuta”, dvs snäckor. Till höger om kameran ett stenverktyg, Nya Guinea.

 Lideby skola 16 sept 2017:

Den 16 sept 2017, då vi uppmärksammade folkskolan 175 år.
Vi gjorde det genom att besöka Lideby skola som har flyttats från Salem till Torekällberget i Södertälje år 1973. Vår guide var Ulla Ehn som bl.a varit lärare i kyrkskolan. Ulla berättade om skolornas historia i Salem och hur det var i skolan förr i tiden.

Folkskolan 175 år 2017. Lideby skola, som har flyttats från Salem till Torekällberget i Södertälje år 1973. Skolan fungerade som skola mellan åren 1883 – 1913. Därefter var det tidvis en bostad.

Vällingedagen den 6 augusti 2017

Peter Nilsson berättar om Slottet på Vällinge och dess historiska omgivning.

På Vällingedagen invigdes den renoverade orgeln på Vällinge kapell. Här en bild på när orgelbyggaren Jan Börjesson gör detta arbete.

 

Brita Nilsson spelar på den nyrenoverade orgeln.

 

Öppet hus 28 maj 2017 med veteranbilar

Med på utställningen fanns tre motorcyklar

 

Veteranbilar

Öppet hus i Villa Skönvik och i Skönviksparken

Många satt ute i värmen med Kaffe och tårta utanför Villa Skönvik

 

Volvo veteran Amazon


Vandring på Bockholmssättra och till Långhälls fyr den 20 maj 2017:

Carl Nordmark hälsar oss välkomna till Bockholmssättra.

 

Stig Silén berättar om tegelbruket som fanns här.

Stig Silén, Nils-Olov Nilsson och Leif Swärd från torpgruppen satte upp en skylt vid platsen för torpet Långhäll.

Slutmålet för dagen var Långhälls fyr.

Jan Wernström informerar bl.a. om förlista fartyg utanför Långhälls fyr vid Mälaren.


Utflykt till Björndammen, Malmköping, Vrå, Djulö och Sigridslund den 13 maj 2017:

 

Säg hej till Salems hembygdsförening! Malmköpings hembygdsgård med textilmuseum, och vi fick en liten rundtur i denna ort med tidigare soldatutbildning, på Malmahed.

 

Björndammens masugn, där Göran Bayard sedan berättade om järnframställningen

Masugnen enligt slutet av 1800-talet

Vråkulturen ; Alf Larsson berättar om vråborna och pilbågen med sträng av älgsena, diabasyxa, krukor och elddon.

 

Agneta och Lars Widén känner sig hemma i Katrineholms-Stora Malmas Hembygdsförenings museum, där det finns en järnvägsvänthall. Ulf Malmkvist berättade om hembygdsföreningens verksamhet.

Sigridslunds skolbyggnad, numera med fint kafé. Trakten tillhör Eriksberg (släkten Bonde).


Föredragsafton om Södertälje med Katarina Juhlin, den 20 april 2017:

Katarina Juhlin från Södertälje berättade om Södertäljes framväxt från 800-talet, då passagen till Mälaren började växa igen, och var ej längre segelbar utan att dra båtarna över land. På bilden syns första kyrkan St:a Ragnhild.

På 800-talet började båtar dras Östersjön/Mälaren, 50 invånare. Drottning Ragnhild blir kristen, byggde första kyrkan, S:ta Ragnhild, symbol i stadsvapnet. Hon bodde i Husviken, 1100-talet. Magnus Ladulås ger namnet Telge. År 1386 stad, 500 inv. Stockholm är nu huvudstad. Gustav Vasa hade kungsgård vid St:a Ragnhilds k:a. Telgehus var en borg på 1300-talet, ägare Natt och Dag, grundmurar finns kvar. Man försökte på 1600-talet gräva en kanal, men det var för grunt! Namnet Södertälje kom på 1800-talet. 1806 påbörjades grävning för kanal med sluss. Carl XIV Johan var med och satsade kapital. Då 9 M bred, 3,5 djup. / Noterat enligt Katarinas utsaga

 

Information om Södertälje fanns att bläddra i och kan skaffas.

Från badepoken i Södertälje, slutet av 1800-talet.


Öppet hus i Villa Skönvik 26 mars 2017:

Underhållning med Natalie Silfverberg (sång och gitarr) samt Hampus Håkansson (gitarr) från Kulturskolan.  Den 26 mars 2017 i Villa Skönvik, Rönninge.


Årsmöte den 16 mars 2017:

Ordförande för mötet var kulturnämndens ordförande Kristina Bjureklev Netzell (t höger), och sekreterare var Ingalill Nyqvist.

Underhållning med Matts Andersson, tenorsax, Anders Ellman, flygelhorn / kornett och Ivar Lindell, bas, och de spelade Gershwin´s musik.Öppet hus i Villa Skönvik den 27 februari 2017:

Hit och Dit i Ord och Ton med från vänster, främre raden: Claes Redler, Ally Wanngård, Agneta Widén; bakre raden Stig Algotsson, Lennart Gudmundsson, Björn Adelly

Menuett på Haga med fr vänster Björn Adelly, Agneta Widen, Lennart Gudmundsson och Claes Redler.


Öppet hus i Villa Skönvik den 29 januari 2017:

Gustav Henningsson från Kulturskolan underhåller med att spela klassisk gitarr.

I samband med öppet hus brukar Släktforskarforum vara. Här kan man få hjälp med frågor om släktforskning


”När kom första Salemsbon?”
Sven-Gunnar Broström berättade om fornfynd, i Villa Skönvik.
19 januari 2017:

Salem för ca 4000 år sedan och framåt

Löpstenar från nedre Söderby

Stenyxa från Fågelsta

Sven Gunnar Broström, arkeolog

Hallinge kvarn, 1940-tal. Utflykt dit med hembygdsföreningen hösten 2016; kvarnbyggnad borta, rester av broräcke kvar.

 


Urban Wahlstedt i Villa Skönvik april 2016 (länk)
Minne från berättarkväll i Villa Skönvik

(vanligen torsdag kväll en gång per månad):

 

 


Film Salem-Rönninge, av Valter Isander 2017, 300 Mbyte, 15 minuter, mov-format.


Bildspel; klicka för att stoppa. Klicka <  > för att starta: 


Slut