Styrelsen

Styrelse för Salems Hembygdsförening

E-postadress till sekreteraren: Kontakt@salemhembygd.se

Namn Adress Telefon E-postadress
Björn Kallner Ordförande Tibaststigen 24, 144 33 Rönninge
08-532 50821 mobil  0708-848100
bjorn.kallner@gmail.com
Agneta Widén Vice ordförande Toredalsvägen 73,   144 63 Rönninge
08-532 52110   mobil  073-3098578 Sommarställe  0144-10138
eagneta.widen@telia.com
Ingalill  Nyqvist Sekreterare Stationsvägen 1,   144 61  Rönninge
08-532 52195    mobil 070-244 6937
Kontakt@salemhembygd.se
ingalill.nyqvist@gmail.com
Birgitta Broström Kassör Fältvägen 11,  147 41  Tumba
08-530 371 08 mobil 070-232 53 89
birgitta-brostrom@hotmail.se
Anita Karlén Ledamot Rönningevägen 5,  144 61 Rönninge
08-532 50848 / fax 53257017 mobil  0702-949452
anita_karlen@hotmail.com
Jan Wernström Ledamot Målarstigen 22,  144 33 Rönninge
08-532 52401 mobil 073-5355252
jan.wernstrom@comhem.se
Stig Silén Ledamot Rönningevägen 3,  144 61 Rönninge
08-552 45550 mobil 070-54 34 100
stig.silen@gmail.com
Suppleanter
Maud Hallin Suppleant Toredalsvägen 57,  144 63 Rönninge
08-532 522 88 mobil 070 486 79 55
hallin_maud@hotmail.com
Christina Moberg Suppleant Trädgårdsmästarstigen 4,  144 33 Rönninge
08-532 51678     mobil 0768-295944
Christina.Moberg44@gmail.com
Margareta Rosenkvist Suppleant Linnéastigen 1,  14433  Rönninge
08-532 53373      mobil 070-5253373
marga@rosenkvist.nu
Nils-Olof Nilsson Suppleant Fogelsta 2,  152 95 Södertälje
070 3152784
Fogelsta2@gmail.com
Hemsidan, ej styrelseledamot: 
Valter Isander
Rosenstigen 11
144 62  RÖNNINGE
070-572 47 40
Valter@isander.se