Hem


Nästa aktivitet:
► 

Lördag 26 augusti: Salemdagen. Kaffeservering kl 12-17 i Villa Skönvik.————

Söndag 27 augusti kl 13-16: Öppet hus i Villa Skönvik


”Salems Hembygdsförening har till uppgift att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och därigenom också i den riksomfattande organisationen Sveriges hembygdsförbund, samt har även sidoanslutning till Södermanlands hembygdsförbund.”

Webadress denna sida:   www.salemhembygd.se
Alt. webadress denna sida: salem.isander.se (adress till denna sida, samt till undersidorna) 

Antal besök:
Idag: