Hem

Till Aktivitetetslistan

Nästa aktivitet:  Våra handelsträdgårdar – Tisdag den 20 februari kl 19 i Villa Skönvik.*. Bengt Gustafsson berättar och visar bilder. Biljetter fanns kvar på Salems bibl måndag 12 febr.


Till BildgalleriSalems Hembygdsförening har till uppgift att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och därigenom också i den riksomfattande organisationen Sveriges hembygdsförbund, samt har även sidoanslutning till Södermanlands hembygdsförbund.”


* Biljetter, se Kommande aktiviteter. Webadress denna sida:   www.salemhembygd.se Alt. webadress denna sida: salem.isander.se (adress till denna sida, samt till undersidorna)  Antal besök:

Idag:  

Dessa sidor administreras av Valter Isander, Rönninge