Bli medlem

Bli medlem i Salems Hembygdsförening!

Priser och anmälningsuppgifter:
En person       120:- kr/år
Hela familjen   200:- kr/år
Betala till Plusgiro 99 155 – 4  och uppge då:
– namn, postadress, E-mailadress och telefonnummer

eller tag kontakt med någon i styrelsen, eller på Öppet hus (se Aktiviteter)

Postadress och besök
Salems Hembygdsförening

Villa Skönvik
Rönningevägen 7
SE-144 61 RÖNNINGE
(Brevlåda till föreningen finns där, ca 50 meter före Villa Skönvik)