Bli medlem

Bli medlem i Salems Hembygdsförening!

Priser och anmälningsuppgifter
Fr o m 1 november 2020:
En person       150:- kr/år

Familj              250:- kr/år
Betala till Plusgiro 99 155 – 4  och uppge då:
– namn, postadress, E-mailadress och telefonnummer, eller tag kontakt med någon i styrelsen eller på Öppet hus (se Styrelse eller Aktiviteter). 


Postadress och besök
Salems Hembygdsförening

Villa Skönvik
Rönningevägen 7
SE-144 61 RÖNNINGE
(Brevlåda till föreningen finns där, ca 50 meter före Villa Skönvik).

E-post: Kontakt@salemhembygd.se