Aktiviteter

 

Säker sida (Hem)

🔺Under pandemin kan ändringar göras i programmet. För aktuell information se första sidan (Meny Hem).

Kommande aktiviteter, uppdaterat den 19 juni 2022

Aktiviteter

 


» Villa Skönvik ligger vid Rönningevägen 7 (i Skönviksparken)   SE-144 61 Rönninge
» Lundby parstuga vid vägkorsningen: mot Högantorp/mot Vällinge. P-plats med P-skiva ”12 tim”.
» Hembygdsmuseet i Villa Skönvik är öppet vid alla Öppet Hus och på Salemdagen.


Webmaster Valter@isander.se