Aktiviteter

Aktiviteter 2018


Lördag 25 augusti kl 12-17   Salemsdagen. Servering vid Villa Skönvik.


Söndag 26 augusti kl 13-15:30   Öppet hus i Villa Skönvik med Kafé.


☀ Lördag 8 september kl 10-13
Vid Lundby – Kulturarvsdagen, med årets tema ”Dela kulturarvet”. Visning av Lundby – ett 350-årigt byggnadsminne.

Lundby välbevarade parstuga och källarstuga har bebotts från slutet av 1600-talet till år 1982. Från adelsfamiljen Klingstedt, bönder med tjänstefolk till skogsarbetaren Gustaf. Hyresgästerna Eva och Anders Linder, stora natur och kulturvänner, arrangerade kulturhusdagar en tradition som nu återuppstår. Om dessa invånare berättas och husets intressanta interiör visas.

Program
Visning av husen, dess historia och om människor som bott och verkat där.
Gruppen PiVO musicerar med bl a låtar från Södertörn och Dan Anderssons visor.
Omgivningarna med fornminnen och ett rikt fågelliv beskrivs.
Hålltider för programpunkter:
Lördag, 8 september, 2018:
10:00 – 11:00 Invigning av Kulturarvsdagen och visning av parstugan
11:00 – 11:30 Musikgruppen PiVO underhåller på fiol, gitarr och munspel. utomhus om vädret tillåter. Fika under tiden.
11:30 – 12:00 Lundbys historia och dess invånare fram till våra dagar.
12:00 – 12:20 PiVO återkommer med bl a låtar från Södertörn
12:30 – 13:00 Information om miljön nära fridlysta Bornsjön, det rika fågellivet och bygdens fornminnen. Hembygdsföreningens skrifter säljes.
Övrig information:
Ta gärna med eget fika. Sittplatser finns på gårdstunet och inne i stugan. Ingen entréavgift.
Besöka
Adress: Lideby Lundby Vällingevägen, Salem
Vägbeskrivning:
Från Södertäljevägen fd Riksettan mot Södertälje, ta av mot Högantorp, efter cirka 2 km parkering på höger sida vid vägkorsning. 100 m gångväg till Lundby.
Tillgänglighet:
Från parkering grusväg knappt 100 m.En sluttande backe upp till byggnaden, från ett håll möjligt att ta sig upp med rullstol dock två trappsteg in till huset. Höga trösklar. Enkelt WC.


Lördag 22 september kl 10 Handelsträdgårdar i Toredal. Samling på Rosenlundsskolans parkering Uttringe gårds väg. Vandring i området med uppsättning av informationstavlor där handelsträdgårdarna låg. Egen fikakorg.


 🏡 Torsdag 27 september kl 19 i Villa Skönvik Min morfar Sten Bergman Maria Zitting – Nilsson repris av tidigare föredrag


Söndag 30 september kl 13 – 15.30 Öppet hus med café i Villa Skönvik. kl 14 Livet med en veteranbil Anita Karlén minns tillbaka


🏡 Torsdag 18 oktober kl 19 i Villa Skönvik Lars-Erik Läck berättar om Läcks plantskola


Söndag 28 oktober kl 13-15.30 Öppet hus med café i Villa Skönvik. Kl 14 Kulturskolan medverkar.


🏡 Torsdag 8 november kl 19 i Villa Skönvik Bildvisning ur Hembygdsföreningens arkiv.


Söndag 25 november kl 12 – 16 i Villa Skönvik Adventsmarknad med kaffeservering på övervåningen


Söndag 30 december kl 13-15.30 Öppet hus med glögg i Villa Skönvik


🏡 2019 12 dec 2018 – 30 januari 2019 Utställning om Lundby i Salems bibliotek  • Biljetter till programmen 27 september, 18 oktober och 8 november 2018 i Villa Skönvik hämtas en vecka innan på Salems bibliotek eller Blomsterprinsessan i Rönninge

 

Hembygdsmuseet är öppet vid alla Öppet Hus i Villa Skönvik, Rönningevägen 7 (gula villan i Skönviksparken, nära Rönninge C), och Salemdagen..

* Biljetter till föreläsningar kan hämtas på Salems bibliotek och hos Blomsterprinsessan i Rönninge C, från kl 13 en vecka före aktiviteten.

Webmaster Valter@isander.se