Aktiviteter

 

Hem

Kommande aktiviteter, uppdaterat den 1 mars 2023: Se länk på Hem  » Villa Skönvik
ligger vid Rönningevägen 7 (i Skönviksparken)   SE-144 61 Rönninge
» Lundby parstuga vid vägkorsningen: mot Högantorp/mot Vällinge. P-plats med P-skiva ”12 tim”.
» Hembygdsmuseet i Villa Skönvik är öppet vid alla Öppet Hus och på Salemdagen.


Webmaster Valter@isander.se