Kontakt

Post- och besöksadresser

Salems Hembygdsförening
Villa Skönvik
Rönningevägen 7
144 61 RÖNNINGE
E-post:   kontakt@salemhembygd.se
Karta Villa Skönvik

Lundby besöksadress:
Lideby Lundby 1

15295 SÖDERTÄLJE
Karta Lundby


Föreningens organisationsnummer: 812800-6965
Web: www.salemhembygd.se
Alt. webadress: salem.isander.se


Styrelse för Salems Hembygdsförening:
Uppdaterat den 4 april 2023

Namn Telefon
Björn Kallner
Ordförande
0708-848100
bjorn.kallner@gmail.com
Agneta Widén
Vice ordförande
073-3098578
Leif Svärd
Sekreterare
Anders Johansson
Kassör
073-3666990
Margareta Rosenkvist
Medlemsansvarig
070-5253373
Stig Silén
Redaktionsansvarig
070-54 34 100
Jan Wernström
Ledamot
073-5355252
Suppleanter
Maud Hallin 070 486 79 55
Christina Moberg
Nils-Olof Nilsson 070 3152784
Hemsidan:
Valter Isander
Rosenstigen 11
144 62  RÖNNINGE
mobil 070-572 47 40
Valter@isander.se